امروزه پویندگی و رواج جریان زندگی در چند شنبه بازارها، اقشار مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. فارغ از چند شنبه بازارهای گوشه و کنار‌ ایران، جمعه بازار های کشورمان همیشه رنگ و بوی دیگری داشته‌اند، زیرا جمعه روز تعطیل مردم ‌ایران است و آنها با فراغ بال کنار خانواده، دوستان یا به تنهایی برای خرید یا سرگرم شدن به مکان‌های مختلفی سر می‌زنند. خیابان جمهوری از پررفت و آمدترین خیابان‌های تهران است که هر روز هفته از خودروها و مردمانی که با عجله عبور می‌کنند، پر و خالی می‌شود. جمعه‌ها اما جمهوری که خلوت‌تر از روزهای وسط هفته به نظر می‌رسد، سالیان زیادی پذیرای یک گردهمایی بزرگ بود. هر جمعه در پارکینگ پروانه ‌این خیابان بزرگ و پر رفت و آمد، عده‌ای هنرمند و هنردوست پیر و جوان کنار هم جمع می‌شدند تا صنایع دستی خودشان یا اشیای قدیمی‌ را برای فروش عرضه کنند.

بعد از یکسال تعطیلی اما حالا جمعه بازارپروانه در مکان جدید و زیبای خود (باغ هنر) با رعایت بهتر شیوه نامه‌های بهداشتی و ایمنی هر جمعه از ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر دایر می شود. یگ گردهمایی دوستانه برای مرور خاطرات، یافتن اجناس قدیمی ‌و صنایع دستی و هنری با حضور همه اهالی پروانه…

سایت رسمی جمعه بازار پروانه نیز با هدف اجرای سامانه غرفه و تسهیل در غرفه دهی، اطلاع رسانی رویدادها، انتشار اخبار و مقالات هنری و صنایع دستی، آموزش ها و بسیاری مطالب ارزشمند و خواندنی دیگر از هنر و صنایع دستی ایران و جهان، همچنین معرفی هنرمندان و کارآفرینان این عرصه و آثار و تولیدات ایشان، و خصوصا هنرمندان و کارآفرینان جمعه بازار پروانه از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز نموده است.