logo bazarparvane

وبسایت جمعه بازار پروانه در حال بروزرسانی می‌باشد

لطفا طی چند روز آینده مراجعه فرمایید

امروزه پویندگی و رواج جریان زندگی در چند شنبه بازارها، اقشار مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. فارغ از چند شنبه بازارهای گوشه و کنار‌ ایران، جمعه بازار های کشورمان همیشه رنگ و بوی دیگری داشته‌اند، زیرا جمعه روز تعطیل مردم ‌ایران است و آنها با فراغ بال کنار خانواده، دوستان یا به تنهایی برای خرید یا سرگرم شدن به مکان‌های مختلفی سر می‌زنند. خیابان جمهوری از پررفت و آمدترین خیابان‌های تهران است که هر روز هفته از خودروها و مردمانی که با عجله عبور می‌کنند، پر و خالی می‌شود. جمعه‌ها اما جمهوری که خلوت‌تر از روزهای وسط هفته به نظر می‌رسد، سالیان زیادی پذیرای یک گردهمایی بزرگ بود. هر جمعه در پارکینگ پروانه ‌این خیابان بزرگ و پر رفت و آمد، عده‌ای هنرمند و هنردوست پیر و جوان کنار هم جمع می‌شدند تا صنایع دستی خودشان یا اشیای قدیمی‌ را برای فروش عرضه کنند.

بعد از یکسال تعطیلی اما حالا جمعه بازارپروانه در مکان جدید و زیبای خود (باغ هنر) با رعایت بهتر شیوه نامه های بهداشتی و ایمنی هر جمعه از ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر دایر می شود. یگ گردهمایی دوستانه برای مرور خاطرات، یافتن اجناس قدیمی ‌و صنایع دستی و هنری با حضور همه اهالی پروانه…