سامانه ثبت نام و درخواست غرفه در جمعه بازار پروانه

قوانین و مقررات درخواست غرفه

  • در جمعه بازار پروانه، فقط می توانید لوازم آنتیک، دست سازه ها، صنایع دستی و لباس های سنتی ارایه نمایید.
  • فروش مواردی همچون لوازم آرایشی، بهداشتی و مواد غذایی و محصولات خارجی اکیدا ممنوع می باشد.
  • برای درخواست غرفه صبح 5شنبه هر هفته از ساعت 8 صبح به مدت محدود فرم درخواست غرفه نمایش داده شده و می توانید درخواست خود را ثبت نموده و در صورت تایید توسط سامانه به شما شماره تعلق گرفته و در لیست تایید شده ها قرار خواهید گرفت.
  • قبل از اقدام به ثبت نام و رزرو غرفه، راهنمای زیر را مطالعه فرمایید.


Web Statistics