فرم درخواست غرفه

جهت درخواست غرفه برای جمعه ۱۵ آذر، فرم زیر را به طور کامل و دقیق پر نموده و ارسال نمایید، سامانه پس از بررسی درخواست‌ها به میزان ظرفیت و به ترتیب اولویت درخواست‌ها برای شما پیامک ارسال می‌نماید.

لطفا توجه داشته باشید، ممکن است پیامک‌ها با چند ساعت تاخیر به دست شما برسند

 

نکته مهم: به منظور رعایت حقوق همه متقاضیان، سامانه فقط درخواست های ثبت شده بعد از ساعت ۸ صبح پنجشنبه را شمارش خواهد نمود!

با عرض پوزش ظرفیت سامانه برای این هفته به پایان رسیده است!